Frequently Asked Questions

Steel. Чи можна підключити Bluetooth гарнітуру?

ТАк. Можна підключити Bluetooth гарнітуру для використання під час виклику.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!