Frequently Asked Questions

Steel. Скільки контактів в телефонній книзі?

В телефоні можна зберігати 500 контактів, 1 номер на один контакт, 20 символів в назві контактів.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!